Program

Připravované akce

Zábavný program 

Program bude upřesněn začátkem sezóny tj. 1.6.2018 

- Taneční zábava 1 - 2x do týdne (Čtvrtek)

- Zábavní večer pro děti 2x do týdne (Úterý, Pátek)

- Rožnění selete - Pečeme každou Středu

- Disco,Kvízy a jiný zábavný program (sobota)