Program

Přijďte se pobavit s přáteli :-)

Připravované akce:


Každou středu - Dětské odpoledne

Každý čtvrtek a sobotu - Taneční zábava

*změny akcí jsou vyhrazeny

Doba konání akce do 2.9.2018